Jeskyně Dynamitka-Severní

Lokalizace

Vchod do jeskyně Severní leží v severní stěně Beranova lomu, který leží nedaleko obce Karlštejn. Vchod do jeskyně Dynamitka tvoří zpola ustřelený komín na úpatí lomové stěny, pár metrů od vchodu do jeskyně Severní.

Základní údaje
Evidenční číslo25-026
Délka180 m
Denivelace30 m

 

Popis jeskyně

Vstupní partie jeskyně Severní se skládá z plazivky a dvou síní, vzájemně propojených úzkým průlezem. Po prokopání asi třech metrů na konci druhé síně se otevřela 40 m dlouhá chodba s různými odbočkami a komíny. Na konci chodby se nachází šikmo vzhůru ukloněná prostora zakončená ošklivým závalem. Zde se vyskytuje pěkná výzdoba tvořená pizolity. Prostor byl nazván dóm Vojín.

Vstupní část jeskyně Dynamitka je tvořena ukloněnou komínovitou prostorou. Ta se rozděluje na dvě části. První pokračuje vertikálně dolů, druhá ústí do členitého systému těsných prostor, ze kterých lze prolézt do dómů Železničářů a U rukavice. Jeskyně byla nazvána podle nálezu smotků voskovaného papíru pocházejícího zřejmě od trhaviny.

Svislé pokračování komínu ústí do velkého dómu s hladinou spodních vod s aktivním prouděním. Tato část patří k nejpěknějším objevům jeskyně. V průběhu potápěčského průzkumu se podařilo proniknout 15 metrů dlouhou zatopenou chodbou do dalšího prostoru (cca 3 x 3 x 3 m) s volnou hladinou.

Dne 27. 8. 1989 se podařilo propojit jeskyni Dynamitku se Severní úzkou plazivkou z dómu U rukavice. Dále byla prokázána spojitost s jeskyní Kalhoty.

Jeskyně je v současné době v konzervaci. Probíhá v ní pouze nezbytná kontrola technického zabezpečení, kterou zajišťuje pracovní skupina Babyka.

Historie výzkumu
4.2. 1988objevení jeskynního dómu j jeskyni Severní
27.8. 1989propojení jeskyní Severní a Dynamitka
19.1. 1990potápěčský průnik asi 15 m dlouhou chodbou do prostory s volnou hladinou
Literatura
DRAGOUN J.:Karlštejnský kurýr, 9, 1997 - Další objevy v Beranově lomu v letech 1988-90

 

 

Tisk článku