Jeskyně Marie

Lokalizace

Vstup do jeskyně tvoří dva vchody. První, přirozený vchod (25-024/A) se nachází v jižní stěně Beranovu lomu, který leží nedaleko obce Karlštejn. Druhý, uměle rozšířený vchod (25-024/B) se nachází na dně lomu a je zabezpečen stejně jako první vchod uzávěrem.

Základní údaje
Evidenční číslo26-024
Délka120 m
Denivelace25 m

Popis jeskyně

Přirozený vchod u úpatí jižní stěny Beranova lomu vede 7 m dlouhou plazivkou do chodby, která je orientována v SV-JZ směru. V JV směru chodba pokračuje cca 13 m do místa, ve kterém se lomí směrem k okraji lomové stěny. V opačném směru pokračuje puklinová chodba asi 6 m, kde ústí do jeskynního dómu s bělostnými krápníky, záclonkami, brčky a podlahovými sintry. V dómu se nacházejí i krásně modelované stěny.

V průběhu výzkumu jeskyně vyvstal problém s transportem materiálu, aby nedocházelo k poškození nádherné výzdoby. Proto byl otevřený druhý vchod do jeskyně ze dna lomu, kterým se mohl transportovat materiál ven z jeskyně. Přes řadu nadějných pokusů zde však nedošlo k podstatným objevům. Jeskyně je v současné době v konzervaci. Probíhají zde pouze nezbytné kontroly technického zabezpečení, které zajišťuje pracovní skupina Babyka.

Historie výzkumu
1987objevení jeskynního dómu
Literatura
DRAGOUN J.:Karlštejnský kurýr, 8, 1997 - Jeskyně Marie-pokračování o tajích a krásách krasového podzemí

Tisk článku