Jeskyně V suti

Lokalizace

Jeskyně leží těsně u spodní hrany východní strany Petzoldova lomu. Pod jeskyní leží suťový svah.

Základní údaje
Evidenční číslo25-014
Délka25 m
Denivelace8 m

Popis jeskyně

Jeskyně V sutiÚstí jeskyně má obdélníkový tvar o rozměrech 1,5 x 0,5 m a nachází se na rovné plošince nad suťovým kuželem u východní hrany Petzoldova lomu. Vstupní otvor vertikálně klesá do hloubky 5 m. Odtud pokračuje severozápadním směrem chodba, která zpočátku šikmo klesá a po cca 10 m opět stoupá. V tomto nejnižším místě se v písečném dně nachází zablokované kameny, mezi kterými je patrný průvan.

Mapa Petzoldových jeskyníVýchodním směrem se v hlavní chodbě nacházejí tři odbočující plazivky, které po několika metrech končí. Jeskyně má hlinito-písčité dno. Její stěny jsou pěkně modelované a v některých místech, především v odbočujících plazivkách, se nachází drobná krápníková výzdoba.

Na konci roku 2010 se podařilo propojit tuto jeskyni s jeskyní Skulina. Jeskyně V suti patří do soustavy Petzoldových jeskyní. Kompletní popis tohoto systému je zde. V současné době v jeskyni provádí speleologický průzkum ZO 1-11 Barrandien ve spolupráci s ZO 1-04 Zlatý kůň.

Fotografie: Jeskyně V suti - M. Majer

Tisk článku