Gyors zsomboly

Lokalizace

Propast Gyors (v překladu Rychlá) leží v centrální části Dolného vrhu, na maďarské straně planiny. Nachází se nedaleko propasti Komjáti-jég zsomboly, 106 m na sever od ní.

Základní údaje
Evidenční číslo265
ID Aggtelek5452/87
GPS souřadniceLON: 20.740633, LAT: 48.5667
Délka 
Hloubka53,5 m

Objev propasti

V létě 2009 byla prováděna dokumentace propasti Koszos zsomboly. Během nich se podařilo objevit v nenápadném místě potenciální vchod do propasti. Po chvilce kopání se ukázalo, že se jedná o ústí propasti vyplnění především skalními bloky. V rámci průzkumu bylo vytaženo několik kamenných bloků s pomocí kladkostroje. Po jejich odstranění a začištění ústí se podařilo vniknout do nové propasti a dosáhnout dna v hloubce -28 m.

Dno však nebylo posledním místem propasti. V jeho západní části se nacházela puklina, která tvořila evidentní pokračování propasti. Snažili jsme se ji rozšířit, ale protože byla propast objevena až koncem naší týdenní akce v létě 2009, nebyl prostor pro další prolongaci. Proto jsme se domluvili a v krátké době i vyřídili povolení se správou Aggelek Némzeti Park, že se na planině objevíme ještě na podzim 2009. Čtyřdenní akce byla soustředěna pouze na průnik do nových prostor. Počasí nám skutečně přálo a atmosféra planiny byla nepopsatelná. Během této krátké doby nám pomohli kamarádi z Košic i spřátelený pracovník – ochranář aggteleckého národního parku. Po náročném fyzickém úsilí, které bylo ztíženo poměrně vysokou koncentrací oxidu uhličitého, se nám podařilo proniknout úzkou puklinou do další šachty propasti, kterou jsme nazvali Podzimní

Popis propasti

Mapa propasti Gyors zsombolyVstupní šachta je mírně ukloněná a má pěkně modelované hladké stěny. Šachta má ve své dolní části skalní most vytvořený ostrým skalním hrotem. Dno vstupní šachty s rozměry 4 x 3 m je nepravidelného tvaru.

Podzimní šachta propasti Gyors je velmi pěkně modelovaná. Má hladké stěny, které jsou pokryty pěknou sintrovou, místy pisolitickou výzdobou. Propast s klesající úrovní mění svůj tvar, který má v její polovině podobu listu keře růže. V některých místech tvoří stěny propasti i ostré břity. Její dno je pokryto sutí. Pod ní je zřejmé pokračování, avšak hloubka zátky se dá těžko odhadnout. Celková hloubka propasti činí -53,5 m.

V současné době jsou v propasti Gyors dvě potenciální místa na další průzkum: okno ve stěně ve vrchní části Podzimní propasti a její vlastní dno. Další průzkumné práce nás čekají.

V propasti byla zaznamenána vysoká koncentrace oxidu uhličitého. V průběhu průzkumu Podzimní šachty byla naměřena koncentrace CO2 na úrovni 3% obj. (měřeno osobním detektorem Airwatch - Geotechnical instruments).

Tisk článku